نشست و هم اندیشی نایب رییس بانوان هیات همگانی استان تهران با مسئولین تربیت بدنی ارگانها و سازمانهای دولتی برگزار شد/ معدنی پور:ورزش کارمندی از اهداف اولیه هیات ورزشهای همگانی استان تهران است | هیأت ورزش های همگانی استان تهران

فهرست رشته ها

مناسبت ها

اطلاعیه

در حال حاضر اطلاعیه‌ای وجود ندارد.

نظرخواهی

توسعه ورزش همگانی درکشور مستلزم: