خبر ها

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان تهران، این هیات با همکاری فدراسیون همگانی چندین دوره مربیگری آمادگی جسمانی  ویژه بانوان را در دی ماه سال جاری برگزار میکند. این دوره ها به شرح ذیل می باشد:
هیات ورزش های همگانی استان تهران روزهای پرترافیکی را در برگزاری دوره های مختلف مربیگری و کارگاه های آموزشی پشت سر میگذارد.
انتصاب ابقاء خانم محمدیان در ریاست کمیته آمادگی جسمانی و ایروبیک
اولین جلسه مسئولین و مدیران اجرایی و تحریریه ماهنامه فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی هیات ورزشهای همگانی استان تهران برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان تهران، فدراسیون ورزش های همگانی در نظر دارد یک دوره کلاس داوری درجه 2 وهمچنین بازآموزی داوران درجه 2 و همسان سازی مدرسین داوری آمادگی جسمانی را دی ماه سال جاری در تهران برگزار نماید.

فیلم و رسانه

دومین همایش ثبت رکورد های ورزشی در بوستان ولایت

Payam Rahbar 01 (2) A www.artpc.ir.jpg

نظرخواهی

توسعه ورزش همگانی درکشور مستلزم: